<< tillbaka

Geting Effekt Spray

I lager

Aerosol för bekämpning av getingars och andra insekters bon i och omkring byggnader. 
Innehåller Pyretrin utvunnet från krysantemumblomman, inga syntetiska Pyretriner.

Bekämpningen utförs med fördel under de tidiga morgontimmarna innan getingarna svärmar. Spraya direkt mot områden där getingar uppehåller sig ex getingbo, fönsterramar samt bakom paneler och springor. Produkten dödar getingar snabbt och effektivt.
Geting Effekt Spray dödar även andra flygande insekter. 

OBS: vid ömtåliga material bör man först testa materialets känslighet för produkten.


Läs alltid informationen på etiketten samt säkerhetsdatablad innan Ni använder bekämpningsmedlet.

Användningsområde:
För bekämpning av getingars och andra insekters bon i och omkring byggnader.

Aktiv substans: Pyretriner 0,21 vikt-%
Behörighetsklass 3
Reg.nr: 4825
Beredningsform: brukslösning/aerosol

Benämning: Geting Effekt Spray
Enhet: 
styck, 500 ml
1 krt = 12 x 500 ml
Art.nr: 31664