<< tillbaka

AquaPy

I lager

AquaPy används med fördel mot både krypande och flygande insekter.
AquaPy ger en snabb dödande effekt och en repellerande verkan som tvingar insekterna ut från sina gömställen. 
Mycket lämplig för flugbekämpning med kalldimning i djurstallar.
Används även med fördel mot getingar och är ett lämpligt förstahandsval för bekämpning av vägglöss.

AquaPy är en koncentrerad emulsion i vatten (vattenbaserad formulering) och är klar till användning i "ultra-låg-volym" (ULV) med lämplig aerosolutrustning.
AquaPy späds med vatten i rekommenderad dosering för ytbehandling samt varm eller kall dimbehandling, se dosering på etikett. 

AquaPy avdunstar långsamt, har en svag doft och innehåller Pyretrum (Pyretrin I och II utvunnet av Chrysantemum cinerariafolium) som aktivt substans samt Pipronylbutoxid som synergist.


Läs alltid informationen på etiketten samt säkerhetsdatablad innan Ni använder bekämpningsmedlet.

 
 


 

Användningsområde: 
Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.
Kan användas vid t.ex. livsmedelshantering och på produktlager.

Aktiv substans: Pyretriner 30 g/L
Behörighetsklass 2
Reg.nr: 4771
Beredningsform: emulsion, olja i vatten

Benämning: AquaPy
Enhet: styck
Förpackning: 12 x 1 L
Art.nr: 86268