<< tillbaka

Alert Cereal D hink

Ej i lager

Alert Cereal D innehåller en unik blandning av hel och delvis krossad fodermajs samt annan noga utvald spannmål. 
Sammansättningen med rapsolja och smakförhöjande medel gör betet mycket lämpligt för både möss och råttor.

Alert Cereal D är ett färdigt torrbete att använda mot gnagare. Betet innehåller det mycket effektiva antikoagulerande ämnet Difenakum som verksam beståndsdel. 
Alert Cereal D är framtaget för att vara särskilt attraktivt för möss och råttor. Produkten varnar inte andra gnagare i populationen eller gör dem misstänksamma.

Alert Cereal D innehåller ett bittermedel för att förhindra att barn och hundar oavsiktligt äter av medlet.

Användningsområde:
Alert Cereal D är ett torrbete avsett för råttor och möss. 
För användning i och omkring byggnader samt vid återvinningsstationer.
All annan användning är otillåten.

Bruksanvisning och dosering:
Produkten är klar att använda och ska användas enligt de doser som anges nedan. 
Produkten placeras i en lämplig beteslåda som skyddar mot väder och vind, förtäring av andra än råttor och möss samt spridning i miljön.
Observera området för angreppet och placera betesboxen med produkten vid hål i väggar, längs råttornas och mössens vägar och på platser där de brukar ansamlas.
Undvik att röra betet med händerna. Använd lämpliga handskar.

Husmus: 40 - 60 g x 100 m2
Brunråtta: 100 - 150 g x 100 m2
Svartråtta: 100 - 150 g x 100 m2

Verksam beståndsdel: Difenakum 0,005 vikt.%
Behörighetsklass: 1SO
Reg.nr: 5112
Beredningsform: torrbete

Benämning: Alert Cereal D hink
Art.nr: 61102
Enhet: st
Förpackning: hink á 2600 gram