Jan Svensson
VD
Tel. +46 (0)721-659 205
Mail:  

Jan är Equs grundare och har gedigen erfarenhet av bl.a. skadedjursbekämpning, saneringsskydd och växtskydd. Är lantmästare i botten och har jobbat inom branschen sedan 1980. 
Jan är även lärare vid Socialstyrelsens SO1-utbildning. 
Innehar SO1, SOX och 1L, 2L behörighet. 

Konny Nyström
Produktionsansvarig
Tel. +46(0)721-659 208
Mail:


Kontakta oss

Tel. växel 046-303 591
E-mail:

Huvudkontor, lager & fabrik
Equs AB
Bosarp 410, Ravlunda
277 37 Kivik

Läs mer om oss >>

Vill du att vi kommer ut
och hälsar på er?
Skicka ett mail med era
kontaktuppgifter till oss märkt "möte" så kontaktar vi er.