Equs affärs- och företagsidé är att marknadsföra, lansera produkter och finna problemlösningar för att förhindra och motverka sanitär olägenhet eller liknande problem inom: Hus & Hem, Lantbruk & Trädgård, Handel & Industri samt inom annan företagsamhet och yttre miljö.

Vår samlade ansträngning skall utgå från minsta för verksamheten nödvändig resursanvändning och belastning på miljön. Värderingen skall restriktivt beakta val av råvara, tillverkningsmetod, eventuella tillsatsmedel, emballage resp. möjliga returemballage, transportsystem, antal leveransställen och andra liknande kapaciteter.

All verksamhet skall, utifrån behov och information från kunden och övriga kontakter, utgå från att bästa tillgängliga produktval erbjuds. I de fall Equs har kännedom och insikt om att annat företag har sådan produkt, skall denna rekommenderas så att kunden själv får möjlighet att välja.

All verksamhet skall utgå från att minsta möjliga miljöpåverkan värderas i varje enskilt fall, så att man sammantaget får minsta möjliga belastning på miljö och ekosystem. Häri skall inkluderas skyddet av egendom samt människors och djurs välbefinnande.

Equs prioriterar miljövänliga alternativa och naturliga lösningar.

Låt naturens egna förlopp och tekniker i förfinad och anpassad form, med förstärkt och riktad kraft hjälpa Dig att förstå och lösa vardagens problem.