<< tillbaka

Tinaset

I lager

Tinaset är en mycket tillförlitlig och säker fälla i kartong med limskiva och feromonkapsel för fångst av klädesmal (Tineola Biselliella).
Huset i kartong utgör ett hölje och skydd kring limskivan.

Feromonkapseln (gummitutan) innehåller ett artspecifikt doftämne, honans sexualferomon, som lockar hanen när honan är könsmogen och det är tid för parning.

I kombination med klisterskivan där kapseln placeras får man vid fångst av hanarna en säker indikation på hur stor förekomsten är i en garderob eller ett klädskåp.
Man måste vara noggrann med placeringen av fällan så att de alltid finns nära de kläder, mattor eller textilier som man vill skydda eftersom klädesmalen är en dålig flygare och inte gärna lämnar närheten till de ställen där de könsmogna honorna är.

Dessa typer av fällor visar fungerar som ett kontrollsystem och visar endast på förekomst av klädesmal (Tineola Biselliella).
Fångst av hanar i fällorna indikerar att det finns klädesmal i garderoben eller skåpet, men andra åtgärder måste göras för att bekämpa främst larverna som är de som åstadkommer skadorna genom sitt bitande.

Larverna lever i kolonier och biter stora oregelbundna hål samt lämnar kvar spinntrådar och hylsor som larverna omger sig med. De vuxna individerna, dvs. fjärilarna, utgör ingen skada.


Användningsområde: för kontroll av klädesmal (Tineola Biselliella).

Tinaset levereras utan etikett. 

Benämning: Tinaset
Enhet: styck
Förpackning: 15 styck
Art.nr: 31108