<< tillbaka

Nightmare Sound System 4 i.h

Ej i lager

Nightmare Sound System är ett mycket effektivt akustiskt system för att säkra områden från fåglar.
Nightmare Sound System skickar ut en serie högfrekventa ljud som skapar obehag för fåglarna som därför väljer att uppehålla sig på andra platser.
Nightmare Sound System är utrustad med 5 olika serier ljudprogram som ställs in efter ändamålet. 
När man installerat systemet kan man direkt se hur fåglarna påverkas av det obehagliga ljudet varvid de flyger från området.
Ofta återkommer fåglarna de kommande dagarna men efter en period på ca 1 månad har i genomsnitt 80 % av fåglarna valt att uppehålla sig på andra platser.
OBS: fåglar som ruvar på ägg lämnar inte sin häckningsplats. Det är därför viktigt att avlägsna bo och eventuella ägg från området i samband med att man installerar systemet.

Nightmare Sound System erbjuds med 2 eller 4 högtalare som skickar ut ljudfrekvenser på upp till 15 meters radie från enheterna, ca 800 m2.
Nightmare Sound System används med fördel inuti lagerlokaler och andra byggnader där t.ex. duvor uppehåller sig.


Nightmare Sound System program
Low
Detta program är endast rekommenderat att användas för att förhindra att fåglarna kommer tillbaka till området efter att de avlägsnats med ett annat program. Ljudfrekvenserna i detta program uppfattas inte av de flesta vuxna människor.

Medium
Ljudfrekvenserna i detta program kan uppfattas av människor med känslig hörsel. Rekommenderas efter att man avlägsnat fåglarna men då det är större risk att de återvänder till området.
Medium programmet är dock effektivt för att avlägsna sparvar.

High1
Uppfattas av unga människor på nära avstånd.
Effektivt för att avlägsna duvor och mindre fåglar som t.ex. starar och sparvar.

High2
Består av ett varierande mönster av ljudfrekvenser som fåglarna inte kan vänja sig vid.
Används framförallt på områden där duvor och sparvar häckar och har sina viloplatser.
Uppfattas av människor med god hörsel på nära avstånd.

Audiable
Detta program skapar obehag för de flesta typer av fåglar men även andra djur. Idealiskt program för områden där människor inte vistas som i t.ex. innertak, lagerlokaler och på hangarer.
Kan med fördel även användas utomhus på t.ex. tak eller i döda utrymmen där människor inte störs av ljuden eller med en tidströmbrytare för tidpunkter då människor är i närheten. 

Användningsområde:
används för att skydda områden från fåglar bl.a. sparvar, starar och duvor. 

Modell: 4 högtalare

Ljudprogram: 5

Täckningsområde: ca 800 m2

Benämning: Nightmare Sound System 4 I.H
Enhet: styck, komplett paket
Art.nr: 79000