<< tillbaka

Maxforce White 30 g

I lager

Maxforce White IC är en gel mot olika arter av kackerlackor inomhus.
Maxforce White IC har både snabb och långvarig effekt och kan användas i lokaler med temperatur upp till 50 grader C.  

Rengör först lokalen för att avlägsna alternativa födokällor. Använd gärna klisterfällor för att hitta rätt platser för applicering. 
Gelen placeras på platser där kackerlackor passerar eller uppehåller sig, så som under kanter, längs med lister, i håligheter och sprickor m.m.
Gelen har god vidhäftningsförmåga och droppar ej, varför den också kan placeras i tak. Undvik att placera gel på exponerade platser eller platser som torkas av.

Maxforce White IC är speciellt lämplig att använda i lokaler, där man vill undvika att spruta med insekticider.

Dosering
Maxforce White IC appliceras med en droppstorlek upp till 5 mm i diameter. Detta motsvarar ca 0,1 g produkt.
Applicerad mängd anpassas till angreppets omfattning och art av kackerlacka.
Doseringen bör inte överstiga 0,3 g produkt per m2 eller löpmeter
Applicera 1-3 droppar per m2 eller löpmeter.
På platser där kackerlackor förekommer i stor mängd är det effektivast med flera små droppar än få stora.

De större arterna kackerlackor (Periplaneta americana, Blatta orientalis samt Periplaneta australiasiae) bör bekämpas med en högre dos (3 droppar) liksom vid starka angrepp av de mindre arterna (Blattella germanica och Supella longipalpa).

En tub räcker till behandling av ca 100-300 m2 eller löpmeter.


Läs alltid informationen på etiketten samt säkerhetsdatablad innan Ni använder bekämpningsmedlet.

Användningsområde: 
Mot förekommande arter kackerlackor inomhus.

Dosering:
En tub räcker till behandling av ca 100-300 m2 eller löpmeter.
Appliceras med 1 -3 droppar om 0,1g/m2 (eller per löpmeter). Droppstorlek upp till 5 mm i diameter

Aktiv substans: Imidakloprid  2,15 vikt-%
Behörighetsklass 2
Reg.nr: 4469
Beredningsform: pasta (gel)

Benämning: Maxforce White IC
Enhet: tub á 30 gram, styck
1 förpackning = 4 x 30 gram, 1 kartong = 40 x 30 gram (10 förpackningar)
Art.nr: 850704