<< tillbaka

K-Othrine SC 25

Ej i lager

K-Othrine SC 25 används mot insekter, spindeldjur och andra leddjur.
K-Othrine SC 25 sprutas på och omkring insekternas uppehålls- och gömställen. Medlet verkar när insekterna kommer i kontakt med de behandlade ytorna. 
Effekt och långtidsverkan beror på ytans struktur och porositet. Om den behandlade ytan rengöres ofta så kommer långtidsverkan att försvagas.
Den färdiga blandningen missfärgar inte de behandlade ytorna, men kan efterlämna en svagt synlig hinna. 


Läs alltid informationen på etiketten samt säkerhetsdatablad innan Ni använder bekämpningsmedlet.

Användningsområde: 
Mot insekter, spindeldjur och andra leddjur.
För användning inomhus i springor och liknande samt på heltäckningsmattor.

Aktiv substans: Deltametrin 2,46 vikt-%
Behörighetsklass 2
Reg.nr: 4795
Beredningsform: suspensionskoncentrat

Benämning: K-Othrine SC 25
Enhet: styck
Förpackning: 12 x 1 L
Art.nr: 86269