<< tillbaka

Ficam D

I lager

Ficam D är ett fast kontaktpuder för bekämpning av getingar i och omkring byggnader samt i närheten av elektrisk utrustning där sprutning med vätska inte kan utföras.

Används för punktbehandling av bon i och omkring byggnader.
Ficam D är utmärkt för bekämpning av getingbon som är svårtillgängliga eller inuti byggnadskonstruktioner samt i närheten av elektrisk utrustning där bekämpning med sprutvätska inte kan ske. 

Effektiv mot getingar. 
God penetration av håligheter (till följd av den talk som används). 
Ej repellerande eller upphetsande för getingarna.

Läs alltid informationen på etiketten samt säkerhetsdatablad innan Ni använder ett bekämpningsmedel.

Användningsområde: 
Mot geting för punktbehandling av bon i och omkring byggnader

Aktiv substans: Bendiokarb 1,25 vikt-%
Behörighetsklass 2
Reg.nr: 5124
Beredningsform: puder

Benämning: Ficam D
Enhet: förpackning á 3 kg
1 kartong = 4 x 3 kg
Art.nr: 86265