<< tillbaka

Feroset Tetra Stripe

I lager

Feroset Tetra Stripe är en kartongfälla med klisterbotten för kontroll av de fyra vanligaste förekommande arterna av förråds- och lagerskadeinsekter 
Indiskt Mjölmott Plodia interpunctella 
Kvarnmott Ephestia kuehniella
Mandelmott Ephestia cautella
Kakaomott Ephestia elutella

Klisterskivan innehåller feromoner som lockar till sig mottfjärilarna och är perfekt som förebyggande behandling och kontroll av förekomst i utrymmen där livsmedel förvaras. 

OBS
Dessa typer av fällor används för kontroll och övervakning av förekomst av mott (Plodia och Ephestia).
Ett utbrett angrepp kan inte bekämpas med fällor utan måste saneras.
Efter en sanering kan fällor återigen sättas upp för att kontrollera resultatet av saneringen och framtida förekomst.

Fällorna bör bytas ut efter 10-12 veckor beroende på inomhusklimatet.
Fällorna byts även om de är täckta med insekter eller damm.  

För att undvika angrepp av mott kontrollera livsmedel som mjöl, gryn etc. som motten tycker om innan förpackningarna tas in i hemmet. 
Öppnade förpackningar bör förvaras i tättslutande burkar. Då upptäcks ett angrepp tidigt och man förhindrar spridning till andra livsmedel i hemmet.
Städning och renlighet i skåp etc. är mycket viktigt. 


Feroset Tetra Stripe är en konsumentförpackning med instruktioner.
Vill ni ha er egen etikett eller tryck på Feroset Tetra Stripe? 
Vänligen kontakta oss för mer information. 

Användningsområde: 
Kartongfälla med klisterbotten för fångst av mottfjärilar, Plodia interpunctella och Ephestia kuhniella.

Benämning: Feroset Tetra Stripe
Enhet: förpackning á 2 fällor
Art.nr: 31106