<< tillbaka

Fermonfälla Rönnbärsmal

Ej i lager

Feromonfälla för kontroll av Rönnbärsmal Argyrestia conjuge i framförallt äppelodlingar.

Fällan består av ett deltahus, limskiva och feromonkapsel (gummituta). 
Feromonkapseln innehåller ett artspecifikt doftämne, honans sexualferomon, som lockar hanen när honan är könsmogen och det är tid för parning.

Feromonfälla för Rönnbärsmal ger en säker indikation på hur stor förekomsten av Rönnbärsmal är.
OBS fångst av hanar i fällorna indikerar att det finns Rönnbärsmal, men andra åtgärder måste göras för att bekämpa främst larverna som är de som åstadkommer skadorna i äpplena.

Både Äppelvecklare och Rönnbärsmal förekommer i äppelodlingar och man bör därför ha fällor för varje art. 
Rönnbärsmalslarver gör gångar i hela fruktköttet. 
Äppelvecklarlarver ger framförallt mer koncentrerade skador kring kärnhuset i äpplet. 

En förpackning innehåller ett deltahus, fyra limskivor och fyra feromonkapslar. 
Limskiva och kapsel byts med tre-fyra veckors mellanrum för säker kontroll av Äppvecklare under hela säsongen. 

Användningsområde: Feromonfälla för kontroll av Äppelvecklare Argyrestia conjuge.

Benämning: Feromonfälla Rönnbärsmal
Enhet: 1 förpackning = 1 hus, 4 limskivor och 4 feromonkapslar
Kartong: 8 förpackningar
Art.nr: 90007