<< tillbaka

Feromonfälla Klädesmal

I lager

Feromonfälla för kontroll av Klädesmal Tineola bisselliella. 

Fällan består av en skiva i kartong med en limskiva samt feromonkapsel (gummituta).
Feromonkapseln innehåller ett artspecifikt doftämne, honans sexualferomon, som lockar hanen när honan är könsmogen och det är tid för parning.

I kombination med klisterskivan där kapseln placeras får man vid fångst av hanarna en säker indikation på hur stor förekomsten av Klädesmal är.
Man måste vara noggrann med placeringen av klisterfällorna så att de alltid finns nära de kläder, mattor eller textilier som man vill skydda eftersom klädesmalen är en dålig flygare och inte gärna lämnar närheten till de ställen där de könsmogna honorna är.

Fångst av hanar i fällorna indikerar att det finns Klädesmal, men andra åtgärder måste göras för att bekämpa främst larverna som är de som åstadkommer skadorna genom sitt bitande.
Larverna lever i kolonier och biter stora oregelbundna hål samt lämnar kvar spinntrådar och hylsor som larverna omger sig med. De vuxna individerna gör ingen skada.


Feromonfälla för kontroll av Klädesmal Tineola bisselliella.

Benämning: Feromonfälla Klädesmal
Enhet: styck
Kartong á 250 styck
Art.nr: 31211